ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З КУРСУ «МУЗЕЄЗНАВСТВО»

(на період карантину)

 

Самостійна робота студентів зорієнтована, головним чином, на модульно-рейтингову систему оцінювання знань. Формою організації самостійної роботи студентів є виконання наступних завдань:

а) підготовка до практичних занять;

б) підготовка до модульних контрольних завдань;

в) опрацювання додаткової літератури;

г) робота в інформаційних мережах.

 

 

Індивідуальне практичне завдання: 

 

1) дослідження предмету музейного значення та його інтерпретація;

2) підготовка доповіді (презентації) з історії одного з музеїв світу (за вибором студента).

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

 1. Предмет та завдання музеєзнавства. Історія становлення дисципліни.
 2. Законодавчі основи музейної справи в Україні.
 3. Передумови виникнення музеїв, розвиток музеїв в античну добу і середньовіччя.
 4. Розвиток музеїв в модерну добу.
 5. Періодизація розвитку музеїв в СРСР і УРСР та їх специфіка.
 6. Розвиток музейної справи в сучасній Україні.
 7. Розвиток музейної справи в Одесі та Одеській області.
 8. Головні сучасні європейські музеї та особливості їх експозиції.
 9. Поняття і моделі класифікації музеїв.
 10. Структурні підрозділи музеїв та їх функції.
 11. Музейне джерелознавство та його особливості. Поняття музейний предмет.
 12. Юридичне і фізичне зберігання музейних фондів.
 13. Наукова організація і комплектування музейних фондів. Облік музейних фондів і облікова документація. 
 14. Наукове проектування музейної експозиції та його етапи. Методи і принципи побудови експозиції,  експозиційні прийоми.
 15. Особливості створення експозицій різних груп музеїв історичного профілю.
 16. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції
 17. Напрямки науково-дослідної роботи музеїв.
 18. Теорія та методика науково-фондової роботи музеїв.
 19. Види і форми культурно-просвітницької та навчально-виховної роботи у музеї.
 20. Модель створення музейної експозиції шкільного музею. Урок історії в контексті музейної експозиції. 
 21. Екскурсійна робота в музеї. Методи, форми, види екскурсій.
 22. Юридична охорона музейних фондів та її зміст. 
 23. Музейний менеджмент.
 24. Музейний маркетинг.
 25. Сучасні інформаційні технології у музейній справі.