Завдання для дистанційної роботи студентів ІІ курсу денного відділення

з нормативної дисципліни «Історія пізнього середньовіччя»*

 

*завдання за частиною В. В. Чепіженко див. відповідно: ІНДЗ: Чепіженко В. В.

 

Завдання до лекційної частини курсу

Викладач – к.і.н., доц. Нємченко Ірина Вікторівна

 

1.За підручником: История средних веков: В 2 т. Т. 2: Ранее Новое время: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – М.: МГУ, 2008. – 432 с.

опрацювати розділи 2 та 3 «Основні тенденції історичного розвитку Західної Європи наприкінці XV – у першій половині XVII ст.» та «Економічний розвиток країн Західної Європи в ранній новий час» (с. 10 – 53); розділ 8 «Іспанія в XVI– першій половиніXVII ст.» (с. 155 – 179); розділ 9 «Нідерланди в XVI – першій половині XVII ст.» (с. 180 – 212).

2.За посібником:Нємченко І. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Частина І: Навчально-методичний посібник (для студентів історичного факультету) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко. – Одеса: ОНУ, 2017. – 238 с.

опрацювати розділ І «Основні тенденції історичного розвитку Західної Європи в XVIпершій половині XVIIст.» (с. 15 – 21); занотувати (не більше 2 сторінок на питання) та надіслати в електронному форматі відповіді на питання для самоконтролю зі с. 20

3.За посібником: Нємченко І. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Частина ІІІ: навч.-метод.посіб. (для студентів факультету історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко. – Одеса: ОНУ, 2019. – 144 с.

опрацювати розділ ІІ «Іспанія уXVI – першій половині XVII ст.» (с. 44 – 55).