Дисципліни для денного відділення (І семестр 2019-2020 н.р.)

І курс:

Історія Стародавнього Сходу (Доц. Луговий О. М., викл. Чепіженко В. В.)

Історичне краєзнавство (Доц. Шкляєв І. М.)

 

ІІ курс:

Історія середніх віків (Доц. Радзиховська О. О., викл. Чепіженко В. В.)

Основи наукових досліджень (Доц. Ковальська М. С., викл. Чепіженко В. В.)

с/к Етнодемографічна історія Європи доби середньовіччя (Доц. Луговий О. М.)

с/к Історія Візантії (Доц. Луговий О. М.)

 

ІІІ курс:

Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час (Доц. Ковальський С. В., доц. Ковальська М. С.)

Історія країн Центральної та Східної Європи в новий час (Доц. Шкляєв І. М.)

Методика викладання історії (Доц. Ковальська М. С., викл. Чепіженко В. В.)

Основи генеалогії та геральдики (Викл. Чепіженко В. В.)

с/к Соціально-політична історія грецьких полісів Причорноморя (Доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)

с/к Історія культури модерної Європи (Проф. Грєбцова І.С.)

 

IVкурс:

Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новітній час (Доц. Ковальський С. В., доц. Ковальська М. С.)

Історія країн Центральної та Східної Європи в новітній час (Проф. Дьомін О. Б., проф. Барвінська П. І., доц. Ковальська М. С.)

Історія країн Азії та Африки (Доц. Черних І. Д., доц. Ковальський С. В.)

Джерелознавство (Проф. Грєбцова І.С.)

Історіографія (Доц. Ковальська М. С.)

с/к Західноєвропейська політична думка XVIпершої половини XVII ст. (Доц. Нємченко І. В.)

с/к Громадянська війна на постімперському просторі: регіональний аспект (Доц. Шкляєв І. М.)

 

Магістри І р.н.:

Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії (Доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О., доц. Нємченко І.В.)

Актуальні проблеми історичної науки. Нова культурна історія (Проф. Барвінська П.І.)

с/к Соціальні та релігійні свята давньогрецьких полісів (Доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)

с/к Конституціоналізм і шляхи формування демократичних держав (Доц. Радзиховська О. О.)

с/к Історія європейської науки та техніки (Проф. Дьомін О. Б.)

с/к Історики і політика: східноєвропейські історичні дослідження (Проф. Барвінська П.І.)

 

Магістри ІІ р.н.:

Сучасне міжнародне становище (Доц. Ковальський С. В.)

Переддипломна практика (Проф. Барвінська П. І., доц. Луговий О. М.)