С/к «Вікторіанська Англія: суспільство та імперія»

 

Рекомендована література

Основна

Підручники

1.Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история. – М., 2007. – 204 с.

2.Айзенштат М.П. Власть и общество Британии 1750-1850 гг. – М., 2009.

3.Акунін О.С. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1492-1918 рр.): Хронологія подій. – Миколаїв, 2013. – 575 с.

4.Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи 1789-1997. – М., 2010.

5.Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней. – М., 2006.

6.Саїд Е. Культура й імперіалізм. – К., 2007.

7.Тревельян Дж. Социальная история Англии От Чосера до королевы Виктории. – М., 1959.

8.Hunt J. Britain. 1846-1919.- London: Routledge, 2003. – 400 p.

 

Джерела

1.Гобсон Дж. Империализм. – М., 1927 (чи інше видання)

2.Хрестоматия по истории нового времени стран Европы и Америки. – В 3-х тт. – Т. 2. – Благовещенск, 2010.

3.Smith B.G. Imperialism A History in Documents [Pages from History]. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 175 p.

4.Atlas of Industrializing Britain. 1780-1914 / Ed. by J. Langton, R.J. Morris. – London: Methuen Publishing, 1987. – 246 p.

 

Додаткова

 1. 1.Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. – М.: Наука, 1991. – 160 с.

  2.Диттрич Т. Повседневная жизнь викторианской Англии. – М., 2007.

  3.Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. – М.: Издательство ИМО, 1959. – 264 с.

  4.Издание акционерного общества "Брокгауза-Ефрона", 1902. – 216 с.

  5.Кагарлицкий Б. От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. – М., 2010.

  6.Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. – М.: Высшая школа, 1979. – 384 с.

  7.Коути Е. Суеверия викторианской Англии. – М., 2015.

  8.Мижуев П. История колониальной империи и колониальной политики Англии. – СПб.:

  9.Очерки истории Англии. Средние века и Новое время [Пособие для учителя] / Под ред. Г.Р. Левина. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФР, 1959. – 356 с.

  10.Пикард Л. Викторианский Лондон. – М., 2011.

  11.Стрэчи Л.Д. Королева Виктория [Серия: «След в истории»]. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1999. –с.

  12.Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 // Тарле Е.В. Собрание сочинений. – Т. 5. – М., 1958.

  13.Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. – М.: Наука, 1993. –с.

  14.Филипп А. Королева Виктория. – М.: ЖЗЛ, 2007. 

  15.Шад М. Виндздоры. Власть и мифы. великие династии. – М., 2008. 

  16.Cell J.W. Hailey A Study in British Imperialism, 1872-1969 / John W. Cell-Hailey. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

  17.Johnson R. British Imperialism. – (London): Palgrave Macmillan, 2003. 

  18.Magdoff H. Imperialism: From the Colonial Age to the Present. – London: Monthly Review Press, 1979. – 279 p.

  19.Taylor A.J. The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918 / Alan J. Taylor [Oxford History of Modern Europe Ed. by A. Bullock, F.W.D. Deakin]. – Oxford: Oxford University Press, 1954. 

  20.A. The Empire Strikes Back. The Impact of Imperialism on Britain from the Mid-Nineteenth Century. – (London): Longman, 2005. – 374 p.


Індивідуальне завдання:

 1. Рецензія;
 2. Доповідь

 

Рекомендації до рецензії на документальний фільм:

-          інформація про розробників фільму;

-          загальний історичний екскурс по тематиці фільму;

-          географічні та хронологічні межі, що охоплені у фільмі;

-          структура фільму (план та на які смислові частини він поділяється);

-          переказ змісту фільму;

-          обґрунтування загальної концепції авторів фільму;

-          власна критика концепції фільму та виявлення фактичних та теоретичних помилок.

 

Документальні фільми для рецензії

 1. BBC: Саймон Шама: История Британии 10 серия: Корпорация Британия / Britannia Incorporated (1690–1750)
 2. BBC: Саймон Шама: История Британии 11 серия: Неправильная Империя / The Wrong Empire (1750–1800) 
 3. BBC: Саймон Шама: История Британии 12 серия: Силы Природы / Forces of Nature (1780–1832) 
 4. BBC: Саймон Шама: История Британии 13 серия: Виктория и ее Сестры / Dynasty (1830–1910) 
 5. BBC: Саймон Шама: История Британии 14 серия: Империя Добрых Намерений (59 хв)
 6. BBC. Империя: Вкус власти / Empire: A Taste of Power (44 хв)
 7. Как создавались Империи: Британия. Кровь и Сталь (44 хв)
 8. Морская держава. Серия 1 Отдать швартовы / Heart of Oak (58 хв)
 9. Морская держава. Серия 2 Золотоносные воды / The Golden Ocean (58 хв)
 10. Морская держава. Серия 3 На гребне волны / High Tide (58 хв)
 11. Морская держава. Серия 4 Изменчивая фортуна / Sea Change (58 хв)
 12. Протестантская революция. 4 (59 хв)
 13. Худшие профессии в истории Британии 6. Викторианская эпоха (49 хв)
 14. Короли и королевы Англии. Серия 6. Современная монархия (45 хв)
 15. Британцы / The British (2012) 4 серия: Грязные деньги / Dirty Money (44 хв)
 16. Британцы / The British (2012) 5 серия: Сверхдержава / Superpower (44 хв)
 17. Британцы / The British (2012) 6 серия: Повесть о двух городах / Tale of two Cities (43 хв)
 18. Как строилась Британия: 5 серия: Север. Вперед на всех парах (59 хв)
 19. BBC Скрытые угрозы Викторианской эпохи (59 хв)

 

Доповіді:

 1. Сім’я та положення жінки у вікторіанській Англії
 2. Уявлення про поведінку справжнього джентльмена
 3. Уявлення про поведінку справжньої леді
 4. Побутові умови та екологія у великих містах (Лондон)
 5. Життя бідняків та низів суспільства
 6. Вживання продуктів та приготування їжі
 7. Відношення до дитини у вікторіанську добу
 8. Система освіти та шкільне життя вікторіанців
 9. Ієрархія прислуги та її обов’язки
 10. Смерть та поховання у вікторіанській Англії
 11. Уявлення про загробне життя та привиди у вікторіанській Англії
 12. Британська медицина вікторіанської доби
 13. Вікторіанські в’язниці, злочини та покарання за них
 14. Розвиток поліції у Великій Британії: Скотланд-Ярд
 15. Спорт та спортивні змагання у вікторіанській Англії.

 

Основна література для підготовки доповідей:

Татьяна Диттрич «Повседневная жизнь викторианской Англии»

Лайза Пикард «Викторианский Лондон»

Екатерина Коути «Суеверия викторианской Англии»

Екатерина Коути «Недобрая старая Англия»

Святозар Чернов «Бейкер Стрит и окрестности»