Індивідуальні завдання.

Викладач Ковальський С.В. адреса прийому завдань: svk221@ukr.net

Навчальні дисципліни:

Спецкурс: Історія політичних ідеологій (3 курс, спеціалізація «Європейські студії») 12год.

Спецкурс: Миротворчі операції ООН (4 курс, спеціалізація «Європейські студії») 12 год.

Історія міжнародних відносин (3 курс, усі студенти) 8 год. – лекції,

Історія країн Азії та Африки в новітній час (4 курс, усі студенти) 6 год. – семінари.

 

Спецкурс: Історія політичних ідеологій (3 курс, спеціалізація «Європейські студії»)

Індивідуальна робота на час карантину передбачає:

1. Прочитати підручник Кручининої Н.А. «Британские политические традиции: либерализм, консерватизм и социализм». Вільний он-лайн доступ: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29003/1/978-5-7996-1125-5_2014.pdf

Законспектувати один з трьох розділів рекомендованого підручника.

2. Підготувати дві доповіді-презентації, виконаних у програмі PowerPoint. Доповіді ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати у встановлені терміни.

Наступні студенти мають звернутися для отримання завдань: Савін О., Петришин В., Сізінцев Д.

І етап : підготувати та надіслати до 24 березня (вівторок) наступні доповіді:

 1. Зарічняк О. Фабіанський гурток в Великій Британії
 2. Савін О. ?
 3. Сізінцев Д. Сталінізм та його трагічні наслідки
 4. Ніщун В. Піратський інтернаціонал
 5. Марусяк А. Історія профспілкового руху США в ХІХ ст. (Рекомендовано поєднати з Американська федерація праці. в одну доповідь)
 6. Петришин В. Сучасний стан соціал-демократичного руху
 7. Фролова Т. Націонал-соціалістичне підпілля (Німеччина) та його діяльність
 8. Хмельовська В. «Тетчеризм» та його особливості.
 9. Черткова А. Неоконсерватизм
 10. Шимко Д. Анархо-капіталізм та його специфіка (Рекомендовано поєднати з Анархо-синдикалізм в одну доповідь)

ІІ етап : підготувати та надіслати до 3 квітня (п’ятниця) наступні доповіді:

 1. Зарічняк О. Червоні бригади (Італія)
 2. Савін О. ?
 3. Сізінцев Д. ?
 4. Ніщун В. Голлізм та його значення
 5. Марусяк А. «Чорні пантери» та їх діяльність
 6. Петришин В. ?
 7. Фролова Т. Латиноамериканський соціалізм: Куба
 8. Хмельовська В. «Червона армія Японії» та «Об’єднана Червона армія»
 9. Черткова А. Латиноамериканський соціалізм: геваризм
 10. Шимко Д. Португалія часів Салазара

 

Історія міжнародних відносин (3 курс, усі студенти)

Література для обов’язкового ознайомлення:

Медяков А.С. История международных отношений в новое время. М., 2007.

Законспектувати: Розділ І, Розділ 2, Розділ 3, Розділ 7 та Розділ 8.

 

Спецкурс: Миротворчі операції ООН (4 курс, спеціалізація «Європейські студії»)

Індивідуальна робота на час карантину передбачає:

1. Передивитись художню інтерпретацію мемуарів командуючого миротворчими силами ООН в Руанді генерала Ромео Даллера під назвою «Рукопотискання із дияволом» («Рукопожатие с дьяволом» в руській озвучці)

На основі вражень від фільму написати есе на тему «Морально-політичні аспекти миротворчості ООН в Руанді». Розкрити такі питання:

-          - який статус мали мировторчі війська ООН під час геноциду в Руанді, чи могли вони вплинути на ситуацію?

-         -  чим вірним був крок генерала Даллера не виконувати прямий наказ?

-          - як ви оцінюєте роль французького уряду у трагічних подіях?

-      -які уроки млже винисти світова спільнота з трагічних подій в Руанді?

Текст есе треба надіслати до 27 березня (п’ятниця)

 

2. підготувати дві доповіді-презентації, виконаних у програмі PowerPoint. Доповіді ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати у встановлені терміни.

Наступні студенти мають звернутися для отримання завдань: Аброскін К., Чумаков В., Літвіненко І., Трофименко О., В’юнікова Д., Кучеренко А., Віненко А., Блажко В.

І етап : підготувати та надіслати до 24 березня (вівторок) наступні доповіді:

 1. Аброскін К. ?
 2. В’юнікова Д. ?
 3. Кучеренко А. ?
 4. Літвіненко І. ?
 5. Чумаков В. ?
 6. Віненко А. ?
 7. Блажко В. ?
 8. Абадовська В. Сирийская проблема ( исторический контекст и современное состояние)
 9. Кудрявцев О. Корейская война (1950-1953 гг.) как миротворческая операция: нормативная и политическая проблема становление миротворчества
 10. Петрашкевич О. Арабо- израильские войны (1947-1949 г; 1956; 1967;1973 г.)
 11. Панін В. США в «югославском вопросе»- миротворец или агрессор?
 12. Петрушевський В. Корейский конфликт (1950-1953 гг.) как явление «холодной войны»
 13. Трофименко О. ?

ІІ етап : підготувати та надіслати до 3 квітня (п’ятниця) наступні доповіді:

 1. Аброскін К. ?
 2. В’юнікова Д. ?
 3. Кучеренко А. ?
 4. Літвіненко І. ?
 5. Чумаков В. ?
 6. Віненко А. ?
 7. Блажко В. ?
 8. Абадовська В. Конфликт в странах бывшей Югославии в 1990-х: предпосылки, причины, ход основных событий и последствия (Рекомендовано поєднати з Проблема Косово и ООН ( с 1991 по н.в) в одну доповідь)
 9. Кудрявцев О. Геноцид в Руанде 1994 г. и морально-этические вопросы касательно бездеятельности ООН.
 10. Петрашкевич О. ООН в индо-пакинстанском конфликте
 11. Панін В. «Сомалийский синдром» США и трансформация миротворческих операций во 2 половине 1990-х.
 12. Петрушевський В. Роль отдельных государств в миротворчестве ( на примере активности Франции в африканских конфликтах 2-1 половины XX ст.)
 13. Трофименко О. ?

 

Історія країн Азії та Африки в новітній час (4 курс, усі студенти)

Самостійно підготувати матеріали семінарських занять.

Заняття 7. Китай у XIX ст. (2 години)

1. Цинська імперія (І пол. XIX ст.)

2. Війна тайпінів 1850- 1864 рр.

3. Загострення суспільно-політичної ситуації в Китаї наприкінці ХІХ ст. - поч. XX ст.

4. Повстання іхетуанів.

 

Восстание ихэтуаней 1898-1901:Документы и материалы. Пер.с кит. / Сост.,Идеалы самураев: Сочинения японских воинов,XII-XVIIвв. Пер. с англ. Ред. сост. Унисон У.С. СПб,1999.

История Китая. Учебник. – М., 1988.

Тяпкина Н.И. Государство в Китае: Сословия и классы // Социально-экономические и политические проблемы Китая в Новое и Новейшее время. - М., 1991.

Фицджералд Ч.П. История Китая. – М., 2004.

Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры. – СПб., 1998.

 

Заняття 8. Японія у ХІХ ст. (2 години )

 1. Особливості розвитку Японії напередодні «революції» 1868 р.
 2. «Революція» і реформи Мейдзі.
 3. Конституція 1889 р. і парламентська діяльність.
 4. Зовнішня політика Японії в останній третині XIX ст. - початку XX ст.

 

Лещенко Н.Ф. К вопросу о внутренних факторах развития капитализма в Японии // Дискуссионные проблемы японской истории. - М., 1991

Мак-Клейн Джеймс Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М. : АСТ Астрель, 2011

Михайлова Ю.Д. Европейские и дальневосточные концепции в идеологии «Движение за свободу и народы права» в Японии (1870-1880 гг.). //Народы Азии и Африки.-1987.-№ 6.

Михайлова Ю.Д. Общественно-политическая мысль Японии в 60- 80-е годы XIX века. - М., 1991.

Молодяков В. «Мэйдзи исин» - консервативная революция // Проблемы Дальнего Востока. - 1993. - № 6.

Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Опыт столетней модернизации Японии // Восток. - 1993. - № 2.

 

Заняття 9. Колоніальна Індія у XIX ст.(2 години )

 1. 1. Колоніальна експлуатація Індії в І пол. XIX ст.
 2. 2. Повстання 1857- 1859 рр.: причини, характер та наслідки.
 3. 3.Зміни в системі колоніальної експлуатації Індії (ІІ пол. ХІХ ст.)

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицин И.М. История Японии. – М., 1988.

 

Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М. : Дрофа, 2010. 541 с.

Загородникова Т.Н. Индийское народное восстание. Взгляд из Лондона. // Анналы. Вып. 1. - М., 1995.

Киреев В.С. Каста и деятельность ростовщиков и банкиров в колониальной Индии // Восток.-2004.- №1,2.

Неру Дж. Открытие Индии. Кн. 1-2. - М., 1989

Петров А.М. О характере индийско-европейской торговли до промышленных революций на Западе // Индия и мир. - М., 2000.

Савченко О.А. Английская колониальная политика в Индии и британский парламент в конце XVIII в. // Клио. – СПб., 2002. - № 4.

Юрлова Е. С. История Индии ХХ век/ Е. С. Юрлова, Ф. Н. Юрлов. – М.: Институт Востоковедения РАН, 2010.