Дисципліни для денного відділення (ІІ семестр 2019-2020 н.р.)

 

І курс:

Історія Стародавньої Греції та Риму (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)

 

ІІ курс:

Історія пізнього середньовіччя (доц. Нємченко І.В., викл. Чепіженко В.В.)

Нумізматика (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)

Історична хронологія (проф. Дьомін О.Б.)

Музеєзнавство (проф. Грєбцова І.С.)

с/к Історія письма та картографування в середньовічній Європі (доц. Радзиховська О.О.)

с/к Зовнішня політика Англії та становлення системи європейських держав (середини XVI - початку XVII ст.) (проф. Дьомін О.Б.)

 

ІІІ курс:

Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час (доц. Ковальська М.С.)

Історія країн Центральної та Східної Європи в новий час (доц. Шкляєв І.М., доц. Ковальська М.С.)

Історія міжнародних відносин (проф. Дьомін О.Б., доц. Ковальський С.В., доц. Ковальська М.С.)

с/к Вікторіанська Англія: суспільство та імперія (доц. Ковальська М.С.)

с/к Історія політичних ідеологій XIX - поч. ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)

Історія країн Азії та Африки (доц. Черних І.Д., доц. Ковальський С.В.)

 

IV курс:

с/к Історичні портрети політичних та державних діячів ХХ ст. (проф. Барвінська П.І.)

с/к Миротворчі операції ООН в системі міжнародних відносин другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (доц. Ковальський С.В.)

с/к Модернізація в світі: європейський та азійський варіанти (доц. Черних І.Д.)

 

Магістри, І р.н.

Теорія та методологія історії (доц. Черних І.Д.)

Методика викладання історії та педагогіка у вищій школі (проф. Грєбцова І.С.)

с/к Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи (доц. Нємченко І.В.)

с/к Історична урбаністика (від античності до раннього нового часу) (доц. Луговий О.М.)

 

Докторантура: І курс

Історія, концепції та проблеми історичної науки (проф. Дьомін О.Б.)

с/к Новітні підходи і методи аналізу історичних джерел (проф. Грєбцова І.С.)

с/к Постнеокласична парадигма та сучасна методологія історії (доц. Черних І.Д.)

 

Докторантура: ІІ курс

с/к Усноісторичні проекти в дослідженнях новітньої історії (проф. Барвінська П.І.)

с/к Сучасні проблеми інтелектуальної історії (доц. Нємченко І.В.)